Bruk av cookies / infokapsler

Cookies på nettsider og ny ekomlov
Den nye ekomloven trådde i kraft 1. juli 2013 og har fått en ny bestemmelse om vilkårene knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr, cookie paragrafen, jf. ekomloven § 2-7b.

Bruk av informasjonskapsler/cookies § 2-7b
Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger :
• utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
• som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

Vi bruker informasjonskapsler/cookies
Våre nettsider tar i bruk informasjonskapsler/cookies for å gi bruker den beste opplevelsen av nettsiden. De fleste nettsider i dag bruker cookies for å mellomlagre informasjon som gjenbrukes.

Vi benytter cookies på våre nettsider i forbindelse med:
• Innlogging på nettsider
• Tilpasning av innhold og huske brukerinstillinger

Akseptere cookies eller ikke
Som bruker kan du til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke ved at du endrer innstillingene i nettleseren. Dette kan medføre at du som bruker ikke får tilgang til nettsiden eller at nettsiden ikke fungerer optimalt.

Tredjeparts cookies
Vi bruker bl.a. Google Analytics, som også benytter seg av cookies for å kunne fungere. For mer informasjon om hva disse spørringen er informeres om på tredjeparts nettsider.

> Slik trekker du tilbake ditt samtykke av cookies
> Hvordan du sletter informasjonskapsler i nettleseren